Александар Јовановић

Рођен 03.септембра 1971. године у Београду

У Београду завршио основну и средњу школу

1996-1998 за време студирања хонорарно радио као новинар-сарадник на студентском радију Индекс.

Правни факултет Универзитета у Београду уписао 1991. године и дипломирао јуна 2000. Године.

Од јануара 2001. године запослен у Јавном правобранилаштву града Београда на пословима заступања на месту приправника, стручног сарадника, вишег стручног сарадника, самосталног стручног сарадника и координатора за грађанско-правну област.

2003. године положио правосудни испит.

Од децембра 2010. године запослен у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП на месту директора Сектора за имовину и правне послове. Радио на пословима заступања Дирекције и решавања имовинско-правних односа и расељавања. Између осталог руководио пословима решавања имовинско-правних односа и расељавања за капиталне објекте као што су мост Земун-Борча, мост на реци Сави код Обреновца итд.  

2014. године постављен на место саветника директора Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

28. Маја 2014. године на седници Скупштине града Београда именован за заменика градског јавног правобраниоца.

21. јануара 2015. године на седници Скупштине града изабран за заменика Заштитника грађана града Београда

27. децембра 2019. године изабран за заменика Омбудсмана града Београда и на ову дужност ступио 21. јануара 2020. године

Поднеси
притужбу