Препоруке и мишљења

Недавне препоруке и мишљења Омбудсмана:

Препорука – Паркинг сервис
Препорука – Инфостан
Препорука – Секретаријат за урганизам и грађевинске послове (1)
Препорука – Секретаријат за урганизам и грађевинске послове (2)

Поднеси
притужбу