Препоруке и мишљења

Недавне препоруке и мишљења Омбудсмана:

Препорука – ЈП Паркинг сервис
Препорука – ЈКП Инфостан -> Одговор на Препоруку ЈКП Инфостан
Препорука – Секретаријат за урганизам и грађевинске послове (1)
Препорука – Секретаријат за урганизам и грађевинске послове (2)

Поднеси
притужбу