Јелена Стојилковић

Рођена 25.06.1980. године у Земуну

1999. године завршила Земунску гиманазију

Правни факултет Универзитета у Београду уписала 1999. године, била стипендиста Владе Републике Србије и стипендиста „Ексимбанке“

Дипломирала 2005. године са просечном оценом 8,64

2005. године уписала постдипломске (специјалистичке) студије на Правном факултету Универзитета у Београду, које је завршила 2007. године

Децембра 2005. године почела да ради у Прекршајном суду у Београду, а потом у Трговинском суду у Београду

2009. године положила правосудни испит

Од 2010. године радила као адвокат

Децембра 2013. године именована за Арбитра и миритеља Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

Од јануара 2016. године Посредник при Министарству правде Републике Србије

27.12.2019. године изабрана за заменицу Омбудсмана града Београда и на дужност ступила 22.01.2020. године

Поднеси
притужбу