Миљко Ваљаревић

Рођен 22.10.1952. године, у Великој Грабовници, Брус.

Основну и средњу школу завршио у Брусу. Правни факултет Универзитета у Београду уписао школске 1971/72, а дипломирао 1975. године. Правосудни испит положио 1993. године.

На Правном факултету у Београду био запослен непрекидно од 1976. до 2018. године. На месту Секретара факултета био од 1985. до 2018. године.

Одлуком Владе Републике Србије:

1998. године именован за члана привременог органа у фабрици „Брусјанка“ у Брусу.
2001. године именован за директора „Студентског центра Београд“.
2002. председник Управног одбора „Студентског центра“.
2007. члан Управног одбора Високе хотелијерске школе у Београду.

Члан је Управног одбора „Студентског центра“.

Све ове фунције је обављао и обавља без накнаде.

За време студија био члан, а затим и председник Факултетског одбора Савеза студената Правног факултета.

Од 2019. године Извршни секретар Удружења правника Србије.

Од 2009.године у три мандата биран за миритеља и арбитра при Републичкој Агенцији за мирно решавање радних спорова.

Радећи преко 40 година у једној од најстаријих и најугледнијих високошколских установа у Србији, стекао је велико искуство у раду са људима најразличитијег профила на целокупном академском простору Србије, али и бивших југословенских република. Обављајући функцију секретара факултета сарађивао је са око 15 декана и десет ректора Универзитета у Београду. По природи посла најнепосредније је сарађивао са министарствима за образовање, правду, државну управу и са осталим државним органима (судови, тужилаштва, привредне коморе, адвокатске коморе, град Београд и друго).

Добитник Плакете СО Брус за допринос образовању и васпитању студената са територије општине Брус и развој државних институција.

4.3.2019. изабран за Заштитника грађана града Београда.

Поднеси
притужбу