Мирослава Војић

Рођена 15. јула 1975. године у Београду.

Основну школу завршила у Земуну, а потом и Земунску гимназију.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

Правосудни испит положила 2004.године.

Од марта 2002. до 2015. године запослена на месту приправника, стручног сарадника, вишег сарадника и самосталног стручног сарадника у Градском јавном правобранилаштву, обављајући послове заступања Града Београда у имовинско-правним споровима пред судовима и другим органима.

На Правном факултету Универзитета у Београду похађала мастер студије на смеру Јавноправни модул – управно правни подмодул и одбранила мастер рад  на тему „Електронска управа у Републици Србији“ у јулу 2010. године.

На Правном факултету Универзитета Унион у Београду похађала специјалистичке студије из јавнобележничког права и у јуну 2012. године одбранила рад на тему „Положај јавног бележника у оставинском поступку“.

2010. године завршила основну обуку за медијаторе, а потом и специјализовану обуку за медијатора у случајевима дискриминације. Потом завршила обуку за породичну медијацију и медијацију у привредним споровима.  

У мају 2012. године учествовала на семинарима који су организовани од стране Европске комисије  на тему „EU Gender Equality Law“ и „EU Anti-discrimination Law“ .

Учествовала на бројним семинарима, како у земљи, тако и у иностранству.

Чланица Националног удружења медијатора Србије – НУМС од његовог оснивања.

Говори енглески језик.

 21. јануара 2015. године на седници Скупштине града Београда именована за заменицу Заштитника грађана града Београда.

03. марта 2020. године изабрана за заменицу Омбудсмана града Београда и на ову дужност ступила дана 15.05.2020.године.

Поднеси
притужбу